Co zawiera projekt ?

 

Co kupujecie?

Dokonując zakupu w naszej Pracowni otrzymujecie Państwo  3 komplety dokumentacji architektoniczno – budowlanej zgodnej z normami budowlanymi , wykonanej przez doświadczonych inżynierów o uprawnieniach których zaświadczają dołączone do projektu dokumenty.  Poszczególne egzemplarze są  drukowane na  wysokiej klasy sprzęcie i zapakowane w elegancką teczkę firmową.

Poszczególne  elementy dokumentacji to kolejno części:

ARCHITEKTONICZNA– składają się na nią:

 • opis techniczny – zawiera rozwiązania funkcjonalne projektu, wielkości powierzchni (całkowitej, zabudowy, użytkowej), kubatury, wysokość kalenicy itp., proponowane rozwiązania materiałowe i wykończeniowe,
   
 • widoki elewacji obrazujące wygląd domu z każdej strony w skali 1:100,
   
 • rzuty poziome kondygnacji (rozmieszczenie i zwymiarowane wielkości pomieszczeń, umiejscowienie kominów, wentylacji, urządzeń sanitarnych i kuchennych) w skali 1:100,
   
 • rzut dachu w skali 1:100,
   
 • przekroje pionowe ze szczególnym uwzględnieniem miejsc charakterystycznych budynku wykonane w skali 1:50,
   
 • zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej z ilościami i wymiarami,
   
 • charakterystyka energetyczna wraz z analizą porównawczą systemów ogrzewania.


TECHNICZNA – składają się na nią części:

konstrukcyjna – zawiera rysunki techniczne w rozpiętości skal od 1:20 do 1:100 

 • opis techniczny rozwiązań konstrukcyjnych wraz z proponowanymi  materiałami
   
 • rzuty fundamentów, stropów i więźby dachowej
   
 • rozwiązania detali konstrukcyjnych
   
 • obliczenia statyczne
   
 • zestawienia stali i drewna

 

instalacyjna – to szereg projektów branżowych, których rysunki wykonano w skali 1:100 prezentujących miedzy innymi rozmieszczenie elementów instalacji:

 • elektrycznej ,
   
 • wodno-kanalizacyjnej
   
 • gazowej,
   
 • centralnego ogrzewania,
   
 • rekuperacji, solarnej - jeżeli występują w projekcie.

 

analiza porównawcza systemów alternatywnych – zgodna z najnowszymi normami

DODATKI – najczęściej są to:

 • obliczenia statyczne,
   
 • zestawienia stali i drewna.
   

W projektach znajduje się bezpłatna zgoda autora projektu  na podstawowe zmiany adaptacyjne dostosowujące projekt do potrzeb inwestora. W sytuacji gdy zmiany wykraczają poza zamieszczoną w dokumentacji listę, należy wystąpić o wydanie takiej zgody do Pracowni.

Nasza Pracownia wydaje zgody bezpłatnie!

Polecamy również zakup kosztorysu inwestorskiego w którym wyszczególniono  zestawienia potrzebne do wybudowania wymarzonego domu. Kosztorysy są sporządzane wg. uśrednionych kwot, baz cenowych Sekocenbudu   i aktualizowane dwa razy w roku. Za niewielką kwotę zyskujecie kontrolę nad ilością zakupionych materiałów oraz wiedzę potrzebną do negocjacji z ekipami budowlanymi, a w przypadku budowy systemem gospodarczym możliwość zaplanowania wydatków i stworzenia rzetelnego harmonogramu prac.
 

aluprof