Co zawiera projekt ?

 

Co kupujecie?

Dokonując zakupu w naszej Pracowni otrzymujecie Państwo  4 komplety dokumentacji architektoniczno – budowlanej zgodnej z normami budowlanymi , wykonanej przez doświadczonych inżynierów o uprawnieniach których zaświadczają dołączone do projektu dokumenty.  Poszczególne egzemplarze są  drukowane na  wysokiej klasy sprzęcie i zapakowane w elegancką teczkę firmową.

Poszczególne  elementy dokumentacji to kolejno części:

architektoniczna– składają się na nią:

 • opis techniczny -  zawiera rozwiązania funkcjonalne projektu, wielkości powierzchni ( całkowitej, zabudowy, użytkowej ),  kubatury, wysokość kalenicy itp., proponowane rozwiązania materiałowe i wykończeniowe,       
 • widoki elewacji obrazujące wygląd domu z każdej strony w skali 1:00
 • rzuty poziome kondygnacji ( rozmieszczenie i  zwymiarowane wielkości pomieszczeń, umiejscowienie kominów, wentylacji, urządzeń sanitarnych i kuchennych ) w skali 1:100
 • rzut dachu w skali 1:100,
 • przekroje pionowe ze szczególnym uwzględnieniem miejsc charakterystycznych budynku wykonane w skali 1:50,
 • zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej z ilościami i wymiarami.

 

konstrukcyjna – zawiera rysunki techniczne w rozpiętości skal od 1:20 do 1:100 

 • opis techniczny rozwiązań konstrukcyjnych wraz z proponowanymi  materiałami
 • rzuty fundamentów, stropów i więźby dachowej
 • rozwiązania detali konstrukcyjnych
 • obliczenia statyczne
 • zestawienia stali i drewna

 

instalacyjna – to szereg projektów branżowych, których rysunki wykonano w skali 1:100 prezentujących miedzy innymi rozmieszczenie elementów instalacji:

 • elektrycznej ,
 • wodno-kanalizacyjnej
 • gazowej,
 • centralnego ogrzewania.

 

projektowana charakterystyka energetyczna – wyliczana zgodnie z najnowszą metodologią obowiązującą od 3 października 2014 roku. Charakterystyka musi ona być adaptowana do lokalnych uwarunkowań przez osobę uprawnioną.  

 • bilans mocy ,
 • właściwości cieplne przegród,
 • sprawności instalacji grzewczej,
 • wentylacja,
 • izolacja cieplna przewodów,

 

charakterystyka ekologiczna – zgodna z najnowszymi normami

 • zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków,
 • emisja zanieczyszczeń gazowych,
 • rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów,
 • wentylacja,
 • izolacja cieplna przewodów,

 

analiza porównawcza systemów alternatywnych – zgodna z najnowszymi normami

W projektach znajduje się bezpłatna zgoda autora projektu  na podstawowe zmiany adaptacyjne dostosowujące projekt do potrzeb inwestora. W sytuacji gdy zmiany wykraczają poza zamieszczoną w dokumentacji listę, należy wystąpić o wydanie takiej zgody do Pracowni.

Nasza Pracownia wydaje zgody bezpłatnie!

Polecamy również zakup kosztorysu inwestorskiego w którym wyszczególniono  zestawienia potrzebne do wybudowania wymarzonego domu. Kosztorysy są sporządzane wg. uśrednionych kwot, baz cenowych Sekocenbudu   i aktualizowane dwa razy w roku. Za niewielką kwotę zyskujecie kontrolę nad ilością zakupionych materiałów oraz wiedzę potrzebną do negocjacji z ekipami budowlanymi, a w przypadku budowy systemem gospodarczym możliwość zaplanowania wydatków i stworzenia rzetelnego harmonogramu prac.
 

aluprof
ISOVER